Med udgangspunkt i

“Nationalpark Mols Bjerge”

Se 24/7 tilbud på Aktivitetskalenderen


Vi tilbyder:

Fysiske aktiviteter og naturoplevelser, konkurrencer, “leg” og samarbejde.


MÅLET:
At fremme den enkeltes fysiske tilstand på tværs af deltagernes individuelle fysiske formåen, via krævende og udfordrende træning, en professionel planlægning og hyggelig atmosfære.

MIDLET:
”Fysiske aktiviteter” med ”sportspræget og konkurrence orienteret indhold” der
”garanterer resultater” via træning og oplevelser ”på tværs af gængse normer”.
Træningens ”Teambuilding” relateret indhold fremmer både den fysiske og det psykiske velvære.

MOTIVATION:
Kendetegnende for nutidens sportsudøvere og motionister er at de er opdelt i:
Elitesportsfolk og supermotionister.
”Moderat” motionister.
Begyndere.
Hos os har vi vist, at vi forstår kunsten at fange, fastholde, udvikle og udfordre disse meget forskellige deltagere.
Motivationen er, at hver enkelt deltager udfordres på sit individuelle niveau,
for at kunne udvikle sig maksimalt og positivt,
træningen må ikke bliver for krævende eller for kedelig for den enkelte.