Med udgangspunkt i

“Nationalpark Mols Bjerge”

tilbyder vi:

En vifte af aktiviteter for små og mellemstore grupper.
Individuelle på ferie-/weekendophold, familie- og foreningsudflugter, firmaarrangementer.


Det gennemgående tema for aktiviteterne er:
Fysiske aktiviteter krydret med naturoplevelser og den gode historie.

Arrangementer med brug af lokale guider:

Få det optimale ud af dit/Jeres besøg på Syddjursland – Mols – Helgenæs.
Busudflugter – vandreture – mountainbiketure – ridning – sejlads
samt byvandring i
”Middelalder købstaden Ebeltoft”.
Temaet er:
”Den gode historie” om folk og fæ, Mols Bjerge fra istid til Nationalpark.


Fysiske aktiviteter med Teambuilding relaterede øvelser:

Temaet er:
Outdoor/Indoor Events med fysisk udfoldelse efter niveau, konkurrencer, ”leg”, samarbejde.
Indhold:
Gamle og nye lege, crossfit relaterede øvelser samt div. boldspil.
”Ekstrem” vandring gennem sand, vand og mudder via ”de højeste toppe og dybeste dale”.
Orienteringsmarch samt ”udfordrende” Mountainbike kørsel.
Vandaktiviteter vi bygger tømmerflåder og sejler i gummibåde.


Arrangementsvarighed:
Få timer - ½ dag til én hel eller flere dage – weekend eller hverdage.
Mulighed for tilkøb af forplejning og overnatning.

Til hvem er denne henvendelse målrettet.
Firmaer.
Uddannelsesafdeling.
Personaleafdeling – Personaleforening – Sportsforening.

Boligforeninger:
Ejendomsadministration og ejendomsservice samt Beboerforening.
Uddannelsesafdeling.
Personaleafdeling – Personaleforening – Sportsforening.
Beboeraktiviteter og beboerudflugter.

Institutioner og skoler.
Lejrskole ”på den fysisk aktive måde”.
Fysiske aktiviteter, naturoplevelser og den gode historie for elever og lærere.


MÅLET:
At fremme Team-ånden i gruppen på tværs af deltagernes/medarbejdernes individuelle formåen og interesse, via udfordrende opgaver, en professionel planlægning og hyggelig atmosfære.

MIDLET:
”Fysiske aktiviteter” med ”sportspræget og konkurrence orienteret indhold” der giver indsigt i ”Kunsten at samarbejde på tværs” ved brug af ”Teambuilding” relaterede øvelser.

MOTIVATIONEN:
Kendetegnende for personalet i de fleste moderne virksomheder er at de er opdelt i:
Én gruppe af motionister = supermotionister og /eller moderat motionister.
samt
én gruppe af medarbejdere der ikke er særlig fysiske aktive men har andre interesserer.
Motivationen skal være, at hver enkelt deltager udfordres på sit individuelle niveau – for at kunne bidrage maksimalt og positivt til sin gruppe – opgaveløsningen må ikke bliver for krævende eller for kedelig for den enkelte.